Se alla

Barn och unga med funktionsnedsättningar får bättre tillgång till fritidsaktiviteter

Tisdag 19 december 2023

Fritidsnämnden har beslutat att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Passalen.

”Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid, och det finns en hel del fritidsaktiviteter, både kommunala och hos föreningar, som är öppna för många funktionsvariationer. Men för den med funktionsnedsättningar kan det ofta vara svårt att få till deltagandet ändå. Det är här Passalen kommer in,” förklarar Ylva Mozis (L), ordförande i fritidsnämnden.

Passalen kommer att arbeta uppsökande för att hitta passande fritidsaktiviteter för dem inom målgruppen som så önskar, och hjälper till för att barnet eller den unga vuxna ska kunna ta sig till och från aktiviteten.

Vallentuna, Järfälla och Sollentuna kommuner samt stadsdelen Järva ingår nu ett avtal under tre år där vi ger ersättning till Passalen för att de med sin expertis och metodik ska kunna ge fler av barn och unga en meningsfull fritid. Varje vecka.

Beslutet fattades på fritidsnämnden den 14 december. Här hittar du underlaget till beslutet.