Se alla

Budgetfullmäktige i måndags: Alliansen styr vidare i Vallentuna

Valet i Vallentuna innebar att allianspartierna fick fortsatt förtroende från kommunens invånare vilket vi är glada och ödmjuka inför. Det sittande alliansstyret fick nästan 54% av väljarnas röster vilket ger en fortsatt stabil egen majoritet. Det är därför naturligt att våra fyra partier fortsätter att utveckla kommunen tillsammans. 

Vallentuna är en attraktiv kommun. Vårt uppdrag är att skapa en ännu bättre kommun genom att ta tillvara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga. Därför vill vi under mandatperioden långsiktigt satsa inom barn, utbildning, vård och omsorg samt trygghet. Fritid och kultur är fortsatt viktiga värdebärande inslag i kommunen och vi vill värna och utveckla dessa värden i hela kommunen. Därför är det viktigt att vi är varsamma och hushåller med våra gemensamma resurser. Alliansen ser fram emot en mandatperiod där vi, tillsammans med våra invånare, bygger ett Vallentuna där människor och idéer växer!

Den senaste mandatperioden präglades till stor del av pandemin, men vi har trots det osäkra läget navigerat Vallentuna på ett ansvarsfullt sätt genom krisen. Vi fortsätter att växa som kommun och förbättrar kvaliteten i våra verksamheter på ett systematiskt sätt. 

Nu fortsätter vi in i en osäker period, både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. En tillfällig kraftig ökning av pensionskostnader, liksom en hög inflation urholkar kommunens köpkraft kraftigt, liksom i övriga svenska kommuner. 

Vallentuna är en välskött kommun, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Därför fokuserar vår första budget för denna mandatperiod på stabilitet och på att ta ansvar för våra verksamheter under en osäker tid.

— Alliansen prioriterar skolan. Därför fortsätter skolpengen att räknas upp och ökar 2023 med två procent. En särskilt viktigt område är att utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd, säger Ylva Mozis, gruppledare för Liberalerna.

— Vallentuna ska präglas av valfrihet, kommunal service med hög kvalitet och mod att gå före. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga den visionen. Vår budget balanserar därför behovet att möta kostnadsökningarna genom att höja ramarna för kommunens nämnder med ett ekonomiskt överskott och ta ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi, säger Johan Skog, gruppledare för Moderaterna.

— För den som får stöd och omsorg i sitt hem som äldre är valfrihet och kvalitet en avgörande fråga. Därför höjer vi hemtjänstpengen med fem procent nästa år. Vi har nyligen också differentierat hemtjänstpengen för att kompensera utförarna för längre resvägar på landsbygden, säger Torbjörn Einarsson, gruppledare för Centerpartiet.

—Tryggheten och det brottsförebyggande arbetet fortsätter att ligga i fokus. Det innebär tidiga insatser för unga i och utanför skolan, liksom insatser för psykisk hälsa, säger Michel Louis, gruppledare för Kristdemokraterna.