Se alla

Så här kommer västra Vallentuna växa

Kommunfullmäktige har antagit fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna

Tisdag 23 januari 2024

Delar av västra Vallentuna, dvs ett vidsträckt område från Roslagsbanan i öster, Vallentunasjön i söder, Gullbron och Lindöberg i väster och Snapptuna i norr, kommer att förtätas på sikt, och några nya bostadsområden kommer också tillkomma. Det beslutade kommunfullmäktige igår när en fördjupad översiktsplan antogs.

Framför allt innebär det en förtätning av områdena närmast Roslagsbanan, ett nytt bostadsområde vid Lilla Mörby, söder om Väsbyvägen, och ytterligare ett vid Lindöberg.

Planen ger också en bild av var framtida vägar, cykelvägar och kollektivtrafik bör gå när västra och norra Vallentuna och Lindholmen växer.

Totalt räknar kommunen med att det är lämpligt med mellan 1400 och 2100 nya bostäder i västra Vallentuna.

Här kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen. Fullmäktiges antagna handling finns än så länge bara här.