gymnasieexamen
Foto: Jasmin Storch Bild: Ylva Mozis (L), ordförande utbildningsnämnden, Erik Ideström (L), ledamot barn- och ungdomsnämnden

En gymnasieexamen är snudd på oumbärlig för att ta sig in på dagens arbetsmarknad. Den som inte klarar grundskolan saknar behörighet att läsa ett nationellt gymnasieprogram utan hänvisas först till ett introduktionsprogram.

Vallentuna gymnasium är bra på att stötta elever på introduktionsprogrammen att nå gymnasiebehörighet och därefter ta examen ett av de nationella gymnasieprogrammen. Mycket bättre än rikssnittet. Men det är svårt att klara av gymnasiet på fyra år om man inte har en grundskolexamen. Därför måste fler klara grundskolan.

Medan nio av tio inrikes födda elever uppnår gymnasiebehörighet är motsvarande siffra för utrikes födda elever som kommer till Sverige efter 13 års ålder cirka två av tio. Att nyanlända elever klarar av skolan är nödvändigt för integrationen. Men siffrorna har sett lika alarmerande ut under lång tid. Runt om i vårt land görs omfattande och beundransvärda insatser från lärare, rektorer och andra. Det är inte dem som brister – det är systemet.

För att fler nyanlända ska nå behörighet till gymnasiet vill Liberalerna förlänga skolplikten och förkorta sommarlovet för dem som riskerar att inte klara grundskolan. Det är orimligt att förvänta sig att elever som kommer från länder med ett dåligt fungerande skolsystem ska klara av den svenska grundskolan på några få år. Skolorna behöver också inom läroplanen kunna prioritera i undervisningen. Skolor kan i dag besluta om en så kallad anpassad timplan. Det innebär att en elev kan ges mer undervisning i vissa ämnen och mindre i andra. Men regelverket är alltför begränsat. Vi vill att fler elever ska kunna få en anpassad timplan om de behöver det. Skolan och lärarna är sannolikt bäst på att avgöra vilka behov eleven har för att klara skolan.

Alla elever ska komma väl förberedda från grundskolan till gymnasiestudier. För kunskap och en lyckad skolgång ger alla elever en chans att utvecklas och öppnar fler vägar i livet.

Ylva Mozis (L), ordförande i Utbildningsnämnden

Erik Ideström (L), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden