Kragstalund

Kragstalund och Lindholmen får fler blandade bostäder i ett växande Vallentuna. Stora, nya bostadsområden planeras i Kristineberg öster om Arningevägen och i Molnby. Samtidigt sker förtätningar runt om i kommunen där nya bostäder kan komplettera befintliga områden. Till exempel kan femtio lägenheter och nio radhus byggas nära Roslagsbanan i Kragstalund strax söder om Kragstalunds station efter ett beslut i kommunfullmäktige den 8 juni, 2020. Tjugo radhus och parhus kommer också kunna byggas nära Orkesta IP i Lindholmen.

Att det finns olika sorters bostäder i Vallentuna är en hjärtefråga för Liberalerna. Variation skapar valfrihet och större möjlighet att hitta en bostad genom olika skeden i livet. Hyresrätter är en viktig del av en välfungerande bostadsmarknad och Vallentuna behöver fler hyresrätter. Därför är det glädjande att bygget av de nya lägenheterna på Gärdesvägen söder om Kulturhuset inletts.


Läs mer om detaljplanen i Kragstalund Östra och övriga Vallentuna i protokollet från kommunfullmäktige 8 juni 2020 här.