Ylva Mozis; Jessica Johnson; Coronakrisen
Bild: Ylva Mozis (L) gruppledare och Jessica Johnson (L) ordförande i socialutskottet. Foto: Jasmin Storch

Coronakrisen och isoleringen i hemmet innebär för många barn ökad risk för våld. Nu måste samhället agera för att barnen ska känna trygghet i denna samhällskris.

Sedan Coronakrisen har antalet barn som söker hjälp ökat, menar barnrättsorganisationer. Man ser att förövare utnyttjar situationen för att söka upp sårbara barn. Att barn och unga är fast i hemförhållanden som präglas av våld, övergrepp och missbruk.

Flera organisationer, som exempelvis BRIS, Ecpat, GAPF och Unizon (som samordnar ungdoms- och tjejjourer) spelar en viktig roll lyssna till de utsatta barnen och lotsa dem till ansvariga myndigheter. Men detta är en tid då vi får räkna med att samhällets institutioner inte fungerar som vanligt.

Därför bär vi alla gemensamt samhällets ansvar för att skydda dessa barn. Ser eller hör du ett barn som far illa, kontakta socialtjänsten. Men Liberalerna föreslår också att regeringen avsätter 50 miljoner kronor för organisationer inom civilsamhället som stödjer utsatta barn och unga.

Det behövs även en riktad informationssatsning gentemot barn och unga. En sådan kampanj kan med fördel rikta sig till digitala kanaler med en hög närvaro av barn och unga samt på flera språk. Information måste även anpassas till barn med funktionsvariationer. Alla barn har rätt till information.

Tillsammans måste vi även göra allt som står i vår makt för att säkerställa att varje barn känner trygghet i den lilla världen, även om den stora världen genomgår en kris.

Ylva Mozis (L), gruppledare Liberalerna Vallentuna

Jessica Johnson (L), ordförande i socialutskottet


Publicerad i Mitt i Vallentuna 14 april 2020