Om Carin

Vilka uppdrag har du?

 

Vem är du?

Jag är präst i Svenska kyrkan och har arbetat som det i 26 år. Större delen av tiden har jag arbetat i Täby men även i Frankrike och just nu i Strängnäs.

Jag är 51 år, gift med en konstnär och har fyra vuxna barn och två vuxna bonusbarn med familjer.

Varför är du liberal?

Jag är liberal för jag tror på allas rätt att bestämma över sina egna liv, den fria viljan och ansvaret att ta hand om varandra. Jag tror på allas lika värde och allas rätt att få uttrycka sina tankar. Jag tror på demokratin som är något vi inte får ta förgivet utan som måste erövras ständigt.

Vilka frågor är viktigast för Vallentuna kommun?

Här i Vallentuna är det viktigt att vi ser alla invånare. Att det finns gemenskap och boende för äldre så att man inte blir isolerad i sin ensamhet. Att det finns frihet att välja sin boendeform, äga eller hyra. Att alla oavsett funktionshinder skall få kunna leva ett rikt liv.

Att alla barn och unga skall ges möjlighet att drömma om framtiden.