Om Jessica

Vilka uppdrag har du?

 • vice gruppledare för Liberalerna i Vallentuna
 • ersättare i kommunstyrelsen
 • ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • ersättare i kommunstyrelsens plan- och miljöutskott
 • ledamot i teknik- och fastighetsutskott
 • ledamot i kommunfullmäktige
 • ledamot i liberalernas styrelse

Vem är du?

Jag värnar om individuell frihet, socialt ansvar och jämställdhet – något jag försöker praktisera i både vardagen och arbetslivet. Mina ledord i allt jag gör är hjärta, hjärna och mod. Vallentunabo och återvändare sedan snart tolv år. Gift och har en son jag tränar i fotboll i Bällsta FF. Älskar kaffe och kappsegling.

Varför är du liberal?

Vi lever i oroliga tider där extremism, populism och misogyni sprider sig i världen och Sverige. Vi kan inte ta demokrati och den jämställdhet vi kämpat för så länge, för given. Det kräver mer mod och civilkurage för att stå upp för demokrati och grundläggande värden om vi ska vända utvecklingen och jag tror det går.

Jag är liberal för att jag tror på individens frihet att göra självständiga val, demokrati och jämställdhet. Det som fick mig att engagera mig i politiken är de ökande odemokratiska mörka krafter som hotar det Sverige jag älskar som inte accepterar rasism, sexism och misogyni. Friheten måste försvaras.

Vilka är dina viktigaste frågor för Vallentuna kommun?

Jag vill bidra till ett tryggt samhälle jag själv vill leva i och för att mitt barn också ska kunna ta del av god välfärd och bra skolor utan rasism och misogyni. Jag värnar individuell frihet, socialt ansvar och jämställdhet. Alla människor ska ha möjligheten att utvecklas utifrån individuella förutsättningar och vi måste se till att skapa möjligheter till det i Vallentuna.

Jag jobbar för ett hållbart samhälle med:

 • en riktigt bra skola och fritid
 • personlig assistans och värnar LSS
 • god vård och omsorg för äldre och de som behöver extra hjälp när det inte gått som du tänkt
 • snabbare och bättre integration grundad i inkludering
 • bostäder för alla faser i livet
 • miljöhänsyn
 • aktivt arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp
 • sex- och samtyckesutbildning i skola och all kommunal verksamhet
 • ökad jämställdhet för alla oavsett religion, kön, hudfärg, ursprung och sexuell tillhörighet