Liberalerna
Bild från vänster: Michel Louis (KD), Parisa Liljestrand (M), Ylva Mozis (L) och Björn Furugren Beselin (C)

Liberalerna med alliansen satsar på årskurs 1-6 vid Karbyskolan. Den 16 juni fattade barn och ungdomsnämnden beslut om att lägga ner Karbyskolans högstadium (7-9). Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan förblir skolor med åk 1-6.

Högstadiet på Karbyskolan har under många år haft svårt att få tillräckligt med elever, vilket resulterat i sämre studieresultat och ekonomi trots att skolan under åren fått extra resurser och omfattande extra stöd. Alliansen i Vallentuna arbetar för att alla våra elever ska få en likvärdig skola som kan erbjuda kvalitativ undervisning, goda studieresultat och bidrar till en bra social utveckling för eleverna. Genom att lägga ner högstadiet kommer skolan att kunna använda över 2 miljoner kronor på årskurs 1-6 istället i t.ex. ökade lärarresurser. De pengarna används idag för att få högstadiet på skolan att gå runt, vilket drabbar de yngre eleverna.

Därför väljer Alliansen nu att satsa på en kvalitativ 1-6 skola i Karby istället. Vi ska se till att eleverna får den allra bästa starten i sin tidiga skolgång, för att kunna möta framtiden väl rustade med alla kunskaper de behöver. Med detta beslut kommer skolans låg- och mellanstadium få möjlighet att nyttja sina resurser bättre och därmed få ökade möjligheter att höja kvaliteten.

Alliansen vill också särskilt lyfta våra andra politiska initiativ för Karby/Brottby, t.ex:

  • ökade öppettider på Haket ( 2020)
  • kommunal badplats vid Garnsviken (2020)
  • renovering av elen på elljusspåret på Össeby ip för 1,5 miljoner (klart innan vintern)
  • gång och cykelväg från Bilisten till Åkersbergavägen, 5 miljoner
  • upprustning av området kring gamla mejeriet i Brottby
  • simskola i Garnsviken (2021)
  • träffpunkt för äldre och daglediga i Karby (2021)
  • utreda kontaktcenterfilial 4 h/ v i kommunens lokaler i Karby (2020)

Parisa Liljestrand (M), gruppledare
Ylva Mozis (L), gruppledare
Björn Furugren Beselin (C), gruppledare
Michel Louis (KD), gruppledare