miljöredovisning

Miljöredovisning 2019: Friheten att andas ren luft. Friheten att dricka rent vatten. Friheten att njuta av vår natur. Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer så att de får växa upp med minst lika stora friheter och möjligheter som vi. Därför prioriterar Liberalerna miljöpolitiken i Vallentuna.

En redovisning av Vallentuna kommuns miljöarbete under 2019 godkändes på måndagens kommunfullmäktige den 8 juni 2020. Sedan 2014 är kommunen miljöcertifierad enligt ISO 14001 och har som mål att för varje år minska klimatpåverkan, öka de miljöanpassade inköpen och and minska osorterat avfall och farliga kemikalier.

Kommunen har införskaffat de första rena elbilarna efter att laddstolpar nu installerats även i kommunhusgaraget och energieffektivisering och energibesparingar pågår ständigt i kommunens byggnader. Medvetenheten om miljöhänsyn i upphandlingar har ökat och detta har påverkat vissa upphandlingar. Förskolorna har systematiserat sitt arbete med kemikaliesmart förskola och även flera andra verksamheter har fasat ut miljöfarliga kemikalier.

Men det finns mer att göra, t.ex behöver flera kommunala verksamheter, såsom skolor och äldreboenden, få bättre lokaler för källsortering för att de lättare ska kunna sortera ut plast, matavfall osv från de brännbara soporna. Matsvinnet behöver minska och miljökraven vid upphandling stärkas.

Liberalerna är också glada att vi framöver kommer att utvärdera hur kommunen underlättar för Vallentunaborna att minska sin miljöpåverkan.


Här hittar du miljöredovisning 2019.