Se alla

Övergivna grusplaner får nytt liv

Tisdag 19 december 2023

Tre övergivna grusplaner i anslutning till bostadsområden kommer få nytt liv efter förslag från boende i närheten och ett beslut i fritidsnämnden. Grusplanerna ligger vid Dragonvreten, Musseronvägen och Smultronvägen och är idag oanvända och ganska otrygga.

”Det ska vara enkelt att leka och röra på sig utomhus nära hemmet. Därför ska grusplanerna rustas och anpassas till vad de som bor i områdena önskar. Det gör vi nu. Det ska vara helt och tryggt och snyggt, och givetvis roligt att vara där”, säger Ylva Mozis (L), ordförande i fritidsnämnden.

Efter upprustning och med solcellsbelysning ska planerna kunna användas till flera olika aktiviteter och bli mer användbara även av förskolor i närområdet. Konstgräset som bytts ut på Bällstabergsskolan kommer att återanvändas på planerna.

Vid Musseronvägen kommer 2/3 av planen bli en aktivitetsyta med konstgräs där det även kommer att finnas käpphästhinder. Sittplatser ställs fram som avgränsning mot en asfaltsdel för inlines, kickbike, innebandy och basketkorg. Kingruta och hoppa-hage-rutor ska målas.

Smultronvägens grusplan får en konstgräsplan för fotboll, käpphästhinder och en lekyta. Den ojämna asfaltsyta åtgärdas så att det går att spola isbana och spela innebandy, basket. och inlineshockey. Kingruta och hoppa hage-rutor ska målas och staketet lagas.

Vid Dragonvreten kommer staketet att lagas och konstgräs läggas och få två fotbollsmål.

Fritidsnämnden beslutade vid sitt möte den 14 december att investera 2,5 miljoner kronor i projektet. Förslagen har tagits fram i samråd med de boende i närheten.

Här kan du läsa det underlag som togs fram inför beslutet.