VåldVar fjärde kvinna utsätts för våld av en närstående någon gång under livet och nästan var femte man och var femte ungdom. Många utsätts för hederskontroll och hedersförtryck. Få talar om vad de utsatts eller utsätts för, då det fortfarande känns så skam- och tabulagt, både att vara utsatt, men ofta även att vara den som slår.

Ibland normaliseras våldet i ett förhållande successivt. Det börjar med något litet övergrepp som hänt men förlåtits och sedan ökar övergreppen gradvis över tid. Man “vänjer sig”, ursäktar, bortförklarar och bagatelliserar. Ofta börjar våldet med psykiskt våld. Den ena parten säger något som kan avfärdas som ”lite taskigt”. Sammantaget är tonen nedlåtande, orättvis, sexistisk eller helt enkelt elak osv.

Kontroll i en relation är vanligare än vad vi tror, då det liksom annat våld kanske börjar gradvis och till en början liknar eller framställs av den som utövar det som kärleksfull svartsjuka, omtanke eller en stormig förälskelse. Men i själva verket begränsar det ens frihet.

Ekonomiskt våld är en effektiv form av kontroll, då det begränsar en persons rörlighet och frihet. Att kunna betala för en fika med en kompis eller busspengar till jobbintervju kan bli omöjligt om ens partner kontrollerar ens tillgång till pengar, egna eller gemensamma. Det gör en människa beroende av hennes partner och kan göra det ännu svårare att lämna en destruktiv, kontrollerande och våldsam relation.

Kontroll från mamma eller pappa eller släkten är också en form av våld. Det grundas i en gammal kulturell uppfattning om att en släkts heder hänger på flickors leverne och oskuld. Det går ofta under begreppet hedersförtryck och kontrollerar flickors frihet och minskar kontakter och ibland även deltagande i aktiviteter och utbildning. Även många pojkar utsätts för hedersförtryck genom kontroll av sexualitet, val av partner och ibland genom att övervaka sina syskon.

Tjatsex och tvångssex är ytterligare en form av övergrepp och våld där flickor och kvinnor övertalas, övertygas eller tvingas till sex under hot om psykisk eller fysisk konsekvens eller straff.

Att bli sexuellt utnyttjad efter att du har druckit mycket alkohol eller tagit droger är sexuellt tvång, ett övergrepp och våldtäkt. Du ska ALDRIG ha sex eller vara intim med någon om du själv inte vill eller har lust. Heller inte om du en gång sagt att du vill, men sedan under tiden ändrar dig och inte vill längre. Respekteras inte det är det våldtäkt. Detta reglerar idag en ny lagstiftning om samtycke. Länk om samtyckeslagstiftningen.

Är du utsatt eller osäker på om du är utsatt – tveka aldrig att söka hjälp! Likaså om du misstänker att någon utsätts för våld.

Du kan också få hjälp att handskas med din aggresivitet och ilska.

Så här kan du få hjälp av Vallentunas kommun

Öppenvårdens chatt håller öppet helgfria vardagar kl. 12–14 och finns tillgänglig via denna länk.

Mottagningstelefon som riktar sig till vuxna når du via kommunens växel 08-587 850 00. De har öppet alla vardagar 8-16 för ärenden som gäller våld i nära relation. Här hittar du mer information och kontakter: https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-hot/

Mottagningstelefonen som riktar sig till barn och unga har telefonnummer: 08-587 854 09. Här hittar du mer kontakter via denna länk.

Lliberalerna är pådrivande i Vallentuna när det gäller att bekämpa våld i nära relationer. Tillsammans med alliansen, där enigheten är stor, och förvaltningen, driver vi det som ett av våra huvudområden inom socialförvaltningen. Och just den här kampanjen är ett samarbete mellan fem grannkommuner. Tillsmmans gör vi skillnad.

Våld är aldrig ok.