Tiggeriförbud debatt: Liberalerna vägrar Sverigedemokraternas tiggeriförbud

Vid nästa fullmäktige ska Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud i Vallentuna tätort och i förlängningen hela Vallentuna kommun behandlas. Liberalerna kommer givetvis att rösta ned förslaget.

De människor som idag tigger i Sverige kommer ofta från EU-länder där fattigdomen är stor och minoriteter diskrimineras. Att sitta utomhus i vårt klimat och vädja till medmänniskors välvilja för att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Tiggeri är ingen lösning på fattigdom, men lösningen ligger inte heller i att förbjuda tiggeri.

Sverigedemokraterna hänvisar till det organiserade tiggeriet och att tiggare utnyttjas. Liberalerna vill istället att lagstiftningen mot utnyttjande ska vara skarp. Det ska bekämpas som den brottslighet det är. Men offer för människohandel ska aldrig göras till brottslingar och dubbelbestraffas.

Tiggeriförbud framställs ibland även som en lösning på nedskräpning, intrång på privat mark och olagliga bosättningar, men vi vill påminna om att det redan finns lagar mot detta. Vi har idag för få poliser i regionen och polisen måste därför prioritera bland sina uppgifter. Polisen bör fokusera sina resurser där problemen är större såsom t ex att motverka organiserad brottslighet och klara upp villainbrott. Polisens uppgifter bör absolut inte utökas med jaga tiggare.

Vi behöver möta nöden med både hjärta och hjärna. Att begränsa rätten att be en annan människa om hjälp på det sätt Sverigedemokraterna vill är en oacceptabel inskränkning av mänskliga friheter, det bekräftade Europadomstolen så sent som i januari. Att säga till en medmänniska ”Snälla hjälp mig!” måste tillhöra yttrandefriheten i Sverige, och det är ett fritt val för oss alla om vi vill skänka en slant i koppen, eller för den del till hjälporganisationer i Europas fattigaste länder.

Liberalerna vill se insatser som gör att färre behöver tigga och att fler ska få hopp om framtiden i sitt hemland. En politik som fokuserar på orsakerna till varför människor tigger – men som samtidigt möter människor här med värdighet och medmänsklighet. Precis som vi förväntar oss att bli bemötta själva.

Ylva Mozis (L)
Gruppledare