Om Ylva

Frihet, jämställdhet, öppenhet

Jag växte upp med en känsla av att allt var möjligt. Muren föll, Sverige gick med i EU och världen öppnade sig. Jag kunde vara den jag ville, flytta dit jag ville och bli vad jag ville. Jag vill att alla ska få växa upp med den känslan av frihet.

Därför förskolan och skolan först. De ger makt att hitta sin väg i livet. Oavsett hur starten såg ut, var den ägde rum på jordklotet och oavsett var och ens förutsättningar.

Därför är höga förväntningar, jämställdhet och öppenhet också viktiga för mig. För att alla ska ges möjlighet att delta och att överraska sig själva och sin omgivning.

Därför miljö och klimat. För att framtida generationer ska ha minst lika stora möjligheter som vi.

Uppdrag

  • gruppledare för Liberalerna i Vallentuna
  • ordförande i utbildningsnämnden
  • förste vice ordförande kommunstyrelsen
  • kommunfullmäktige, ledamot
  • vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
  • vice ordförande i närings- och arbetsmarknadsutskott
  • vice ordförande i planutskottet
  • teknik- och fastighetsutskottet, ersättare