Bild: Ylva Mozis (L), Liberalernas första kommunalråd.

Nu är det klart vilka som kommer representera Liberalerna i Vallentunas nämnder under mandatperioden. Vi står alla i startgroparna för att genomföra vårt gedigna politiska program.

  • Ylva Mozis blir ordförande i Utbildningsnämnden, vice ordförande i Kommunstyrelsen samt i dess arbetsutskott, näringsliv- och arbetsmarknadsutskott och plan- och miljöutskott. Liberalernas första kommunalråd i Vallentuna på 45 år(!).
  • Jessica Johnson är ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott och ledamot i teknik- och fastighetutskott, samt ledamot i Socialnämnden och blir ordförande i socialutskottet, med Pierre Blanc som ersättare.
  • Anna-Clara Nord Ekerling blir ledamot i Barn- och Ungdomsnämnden och vice ordförande i dess förskoleutskott, med Mattias Lööv som ersättare.
  • Robert Lee blir vice ordförande i Bygg- och miljötillsynsnämnden, med Daniel Säfström som ersättare.
  • Erik Ideström är vice ordförande i Össebyhus och ersättare i Utbildningsnämnden.
  • Gunnel Orselius Dahl blir ledamot i Fritidsnämnden, med Jessica Cedervall som ersättare.
  • Karin Unnerstad blir ledamot i Kulturnämnden med Tomas Halén som ersättare.
  • Marcus Palm blir ledamot i valnämnden, med Carin Saracco som ersättare.
  • Staffan Modig blir ledamot i den kommunala revisionen.

Förutom att göra dessa val, beslutade även gårdagens fullmäktige att Vallentuna framöver ska satsa på kemikaliesmart förskola och skola, bygga och renovera kemikaliesnålt och ställa kemikaliekrav i upphandling och inköp. Kemikalieplanen var ett vallöfte från Liberalerna i valet 2014 och i mandatperiodens sista månad kan vi därmed bocka av det sista av de Liberala vallöftena i Alliansens plattform för den gångna mandatperioden. Liberalerna levererar!

Här hittar du Liberalernas nya politiska plattform.