Se alla
psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa: Så vill vi hjälpa barn och unga att må bättre

Psykisk ohälsa: Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och ensamhet till depression och svåra psykiatriska diagnoser. 

Några behöver kanske bara en vuxen som finns till hands och lyssnar. Andra behöver mycket hjälp från skolan, socialtjänsten eller vården. 

VIKTIGT MED EN BRA SKOLA 

Skolan som skydd. Barn som klarar grundskolan har bättre förutsättningar att uppnå sina mål resten av livet. Skolan, socialtjänsten och BUP måste samarbeta för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. 

Stöd i skolan. Barn är olika och har olika behov. Många unga som mår psykiskt dåligt, har tyvärr fått otillräckligt stöd i skolan. Så ska det inte vara. 

Särskilda undervisningsgrupper ska finnas på alla skolor där det finns elever som behöver det. Resursgrupper ska finnas lokalt, där personal med flera olika kompetenser kan stötta elever med stora behov som inte kan tillgodoses på deras hemskola. Elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd, ska kunna få undervisning i högspecialiserade grupper. 

NÄRMARE TILL HJÄLPEN 

Tillgänglig vård. På vårdcentralerna och ungdomsmottagningarna får unga människor råd och stöd samt hjälp att ta sig vidare i vården om det behövs. Just nu utvecklas vårdcentralernas mottagning av unga med olika psykiska problem, så att de ska få den hjälp de behöver. Vården ska också fortsätta utveckla digitala kontaktvägar, så att hjälpen aldrig är mer än ett knapptryck bort.

Elevhälsan stärks. Det ska vara enkelt att få hjälp för den som mår dåligt. I Vallentunas budget görs på Liberalernas initiativ från nästa år en satsning på tre miljoner under tre år till elevhälsan för att stärka den psykiska hälsan hos eleverna. Dessutom får socialnämnden medel för att motverka bland annat psykisk ohälsa. 

Bättre samarbete. Skola, socialtjänst och sjukvård ska samarbeta bättre för att hjälpa barn och unga, så att de får den hjälp de behöver. Flera verksamheter ska samlas på en adress. 

BÖRJA TIDIGT 

Hembesök. Genom att göra hembesök hos nyblivna föräldrar, kan man fånga upp deras oro och behov av stöd som annars skulle kunna leda till psykisk ohälsa i ett senare skede. 

Mer rörelse. Barn har rätt till rörelse och hälsa. De som tidigt upptäcker glädjen med att röra på sig, klarar oftare skolan och mår bättre – både fysiskt och psykiskt.  

VÅGA PRATA OM DET SVÅRASTE

Skydda barn mot våld. Att växa upp med våld i familjen sätter djupa spår i både kropp och själ. Det är en av samhällets viktigaste uppgifter att skydda barn som far illa hemma. Ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och polis är viktigt.

Sprid kunskap. Det är inte farligt att prata om självmord – tvärtom, det är bristen på samtalsstöd som kan vara dödlig. I Stockholm samarbetar Karolinska institutet med länets högstadieskolor för att nå ut till elever med kunskap om psykisk hälsa och självmordsprevention.

Läs mer här.