Vallentuna kommun klättrar tydligt när Sveriges kommuner och landsting släppte 2018 års skolranking i öppna jämförelser mellan landets 290 kommuner.

Sveriges kommuner och landsting redovisar resultatet från Öppna jämförelser med siffror från vårterminen 2018 som att Vallentuna är på plats 61 av 290, en klar förbättring med hela 31 placeringar jämfört med förra året:
– Jag är oerhört stolt och glad över alla som arbetar väldigt hårt för att nå målet att Vallentuna kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Alla elever som går ur årskurs nio ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen och ha behörighet till gymnasieskolan, kommenterar Anna-Clara Nord Ekering (L), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Rankingen bygger på det sammanvägda resultatet för eleverna i årskurs 9, andelen som nått alla kunskapskraven, andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram samt det genomsnittliga meritvärdet. Tidigare i höstas presenterade Lärarförbundet sin ranking som ansåg att Vallentuna hör till en av de med förbättringspotential av alla skolkommunerna i landet, men den visade också tydligt att andelen elever som når högskolebehörighet var hög och likaså lärarlönerna.

Nästan alla nådde kunskapsmålen

Siffrorna från SKL visar att meritvärdet i kommunen ligger på 234,8 (av totalt 240), vilket nästan är 98 procent som nådde kunskapskraven. Andelen behöriga till yrkesprogram stiger också till 88,6 procent.
– Det är väldigt roligt att se att vi tydligt klättrar i SKLs rakning, det ligger i linje med de resultaten från måluppfyllelsen vi såg i augusti som var de bästa sedan 2011. Nu jobbar vi hårt för att forstätta den uppåtgående trenden uppåt och framåt, säger Anna-Clara Nord Ekerling (L), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Olika rankingar mäter olika saker

Att det kan skilja en del mellan två olika rankingar som nyligen presenterats beror på att Lärarförbundets ranking utgick från statistik från vårterminen 2017 medan den från SKL har de senaste siffrorna från 2018. Men Lärarförbundets ranking visar precis som SKL:s att andelen elever som når högskolebehörighet samt lönenivå är fortsatt hög.

– Områden som lärartäthet och utbildningsnivå är områden som Liberalerna vill satsa på under kommande mandatperiod, som till exempel införa lärarassistenter och att erbjuda lärare betalda studier för att uppnå behörighet, enligt Anna-Clara Nord Ekerling (L), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.