Träffpunkten
Bild: Gunnel Orselius Dahl (L), mamma till Träffpunkten

Träffpunkten blir kvar på Allévägen. Ansvaret flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden. En flytt av Träffpunktens lokaler i centrala Vallentuna från Allévägen till den nya fritidsgården Mega, är inte aktuell.

Ansvaret för verksamheten kommer att flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden, men den fysiska platsen förblir densamma. Detta har Alliansen enats om. Dialog kring flytt av ansvar och lokal har pågått mellan politiker, förvaltningar och föreningar sedan förra hösten och nu bereds frågan för formellt beslut på kommunfullmäktige den 12 oktober. Ett viktigt beslut särskilt för de människor det involverar, men även Liberalerna i Vallentuna, vars dåvarande ordförande i Socialnämnden tog initiativet att starta Träffpunkten i Vallentuna:

– Jag är mycket nöjd och glad över beslutet att Träffpunkten inte flyttar. Vi tog beslut i Socialnämnden på mitt förslag för knappt tio år sedan. att öppna en träffpunkt för äldre och daglediga centralt placerad och det har visat sig vara så uppskattat. Nu kan vi fortsätta verksamhet där och utveckla den även om vi måste beakta covid-19 resitriktionerna, säger Gunnel Orselius Dahl (L), tidigare ordförande i Socialnämnden.

Alliansen ser många fördelar med att Fritidsnämnden tar över ansvaret från Socialnämnden och går vidare med denna del av förslaget. Alliansen ser även fördelar med byte av lokal, men nackdelarna, särskilt i fråga om liv och hälsa, överväger och vill därför att Träffpunkten fortsätter utgå från de nuvarande lokalerna på Allévägen.

–  Jag är glad att Träffpunkten får fortsätta under säkra former, det är det absolut viktigaste. Formerna för social inkludering och variation får precis som alla vi andra anpassa sig till omständigheterna för allas bästa. Träffpunkten är en av våra allra viktigaste sociala aktiviteter för människors livskvalitet i olika skeden i livet, säger Jessica Johnson (L), ordförande i Kommunala Pensionärsrådet.

Träffpunkten är en social mötesplats för alla invånare i Vallentuna och vänder sig särskilt till daglediga med funktionsnedsättning, till äldre och anhöriga i behov a social stimulans och gemenskap. Den fyller en viktig funktion och är uppskattad bland de många besökarna.

Träffpunkten på Allévägen är vanligtvis öppen varje dag kl 10.00-15.00 och i Kårsta på torsdagseftermiddagar. Under den pågående pandemin har dock lokalerna stängts på grund av risken för smittspridning till riskgrupper. En del av verksamheten har flyttat utomhus, i nuläget på tisdagar och onsdagar. Alliansen ser fram emot att Träffpunkterna ska kunna återgå till sin vanliga verksamhet både på Allévägen och i Kårsta så fort folkhälsoläget tillåter.

Arbetet med fler träffpunkter i hela Vallentuna kommun fortsätter – en liberal hjärtefråga för att öka människors livskvalitet, minska social ofrivillig ensamhet och stimulera ett roligt gott liv, hela livet.